Regler for utøvelse av småviltjakt

Jakthunder som slippes skal være sauerene (sauesertifikat). Det kan være sau i terrenget ved jaktstart. Jaktjournal føres daglig på standardisert skjema og rapporteres til grunneierne i slutten av sesongen.
På vei inni/ut av terrenget skal våpen bæres i brukket tilstand og hunder skal føres i bånd. Jegere i Nordstul sameie skal kjenne terrenggrensene godt og respektere disse slik at en ikke får kritikk for "overtramp" fra tilgrensende eiendommer. Tomme haglpatroner skal ikke ligge igjen i terrenget.(Foruten leietakere, har fire personer fra gårder m/beiterett lov til å jakte småvilt i terrenget. Til nå har bare 2 av disse benyttet muligheten, og da har jakten vært begrenset til noen få turer på støkkjakt uten hund).

Disse reglene finner du også på det utskriftsvennlige formatet.

(Foruten leietakere, har fire personer fra gårder m/beiterett lov til å jakte småvilt i terrenget. Til nå har bare 2 av disse benyttet muligheten, og da har jakten vært begrenset til noen få turer på støkkjakt uten hund).